K. Syn Boży, Pan nieba i ziemi, stał się człowiekiem i zamieszkał pośród nas. Z wdzięcznym i radosnym sercem wołajmy do Niego:

W. Pozostań z nami, Panie.

- Panie Jezu Chryste, Ty razem z Maryją i Józefem uświęciłeś życie rodzinne, pozostawaj z nami i pozwól przyjmować Ciebie jako naszego Gościa i czcić jako Głowę naszej wspólnoty.

- Cała żywa budowlana Kościoła rośnie w Tobie, jako Boża świątynia, spraw, aby mieszkańcy i Goście naszego Domu Misyjnego, zjednoczeni w Duchu Świętym, stale dążyli do Boga.

- Ty dałeś Kościołowi, Zakonowi Trapistów i wielu z nas, w osobie Thomasa Mertona, mnicha i kapłana, poety i mistrza duchowego, ale przede wszystkim, świadka wiary - pozwól nam i wszystkim, którzy będą tu przebywali - czerpać z jego życia i twórczości inspirację i mądrość, które prowadzą do Ciebie, Źródła życia, dobra i piękna.

- Panie, przybądź z pomocą Twoim służebnicom i sługom, którzy pokornie proszą o Twoje błogosławieństwo. Niech osoby, które będą przybywały do Pokoju Mertona, doznają Twojej opieki, światła i mocy.

K. Módlmy się.
Błogosławiony jesteś Panie, Boże wszechświata, bo Syn Twój, Jezus Chrystus, stał się dla nas Człowiekiem i zostawił nam przykład pełnienia woli Twojej; spojrzyj z miłością na Pokój Mertona i jego użytkowników i obdarz swoim błogosławieństwem. Wysłuchaj modlitw, które zanosimy do Ciebie; udziel nam pokoju i radości w Duchu Świętym, wspomagaj użytkowników i gości we wszystkich ich przedsięwzięciach, broń ich przed wszelkim niebezpieczeństwem. Zachowaj nas od pokładania złudnej nadziei w jakichkolwiek dobrach przemijających i naucz nas zrozumienia, że tylko Ty jeden jesteś Źródłem mądrości, naszym celem i dajesz życie wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

Szafarz: O. Prowincjał Eryk Koppa SVD
Laskowice, 21 listopada 2014

JSN Dona is designed by JoomlaShine.com
',type: 'inline'},modal: true});jQuery(document).on('click', '.popup-modal-dismiss', function (e) {e.preventDefault();jQuery.magnificPopup.close(); document.cookie='fmalertcookies=true; '+expires_cookie+'; path=/'});var name = "fmalertcookies" + "=";var ca = document.cookie.split(";");for(i = 0; i < ca.length; i++) {var c = ca[i];while (c.charAt(0)==" ") c = c.substring(1);if (c.indexOf(name) == 0){ acceptCooke = true; jQuery.magnificPopup.close();}}